Spokojenost zákazníků je krédem nás a našeho webu. A protože se snažíme, abychom uspokojili všechna přání našich klientů, nedají na nás tito dopustit.

Hádky a vztahy


Věřte mi, že když se nebudete snažit v rodině mít nÄ›jaké lepší vztahy, rodinné vztahy, tak potom na tom budete biti, protože je to potom velice smutné. Navíc si myslím, že když budete mít takové nekvalitní vztahy v rodinÄ› anebo mezi přáteli anebo také v zamÄ›stnání anebo kdekoliv jinde, tak se vám to samozÅ™ejmÄ› vůbec nevyplatí. Já sama za sebe si vždycky říkám, že nejlepší je, když lidé si vždycky vÅ¡echno pořádnÄ› vysvÄ›tlí a také si vÅ¡echno Å™eknou na rovinu. TÅ™eba z oÄí do oÄí, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé se hádali a mÄ›li mezi sebou Å¡patné vztahy.

Chci s každým vycházet.

Tak by také vždycky jeden ÄlovÄ›k mÄ›l ustoupit, i když mnoho lidí říká, že moudÅ™ejší ustoupí, tak také zase není úplnÄ› v každé situaci vhodné ustupovat. Když tÅ™eba nÄ›kdo jedná proti vaší vůli anebo dÄ›lá to, co vy nechcete, tak je logické, že se samozÅ™ejmÄ› ozvete. Tady potom ty vztahy budou jednoznaÄnÄ› napnuté, ale to samozÅ™ejmÄ› na obou stranách. Nejhorší je, když je tÅ™eba nÄ›kdo naÅ™Äen z nÄ›Äeho, co vůbec neudÄ›lal. To je potom logické, že se bude hájit zuby nehty a bude u toho kÅ™iÄet a potom vaÅ¡e vztahy také mohou být na bodu mrazu.

I samota je někdy skvělá.

Tohle se mi taky kolikrát stalo a Å™eknu vám, že je to velice nepříjemné. A když tÅ™eba nÄ›koho naÅ¡tvete omylem anebo neprávem, tak to bývá potom jeÅ¡tÄ› více složité a nároÄné tohle vÅ¡echno urovnat. Myslím si, že lidé by také spíše mÄ›li dbát na to, aby udržovali své dobré vztahy a také si tÅ™eba vÅ¡echno ověřovat, než tÅ™eba se do nÄ›Äeho pustí. Anebo když tÅ™eba nÄ›koho naÅ™knout z nÄ›Äeho, co tÅ™eba vůbec neudÄ›lal. Nebo ani nemohl mít Å¡anci udÄ›lat. Já jsem se také kolikrát doma s rodiÄi pohádala, dokonce také se sourozenci a trvalo asi dva nebo tÅ™i týdny, než jsme se potom dali do kupy jako rodina. Řeknu vám, že je lepší opravdu spolu vycházet. Řekla jsem si, že kdyby náhodou zase se nÄ›kdo hádal, že radÄ›ji odejdu, opustím místnost, abych v tom nemÄ›la vůbec žádné prsty. 

You may also like...