Spokojenost zákazníků je krédem nás a našeho webu. A protože se snažíme, abychom uspokojili všechna přání našich klientů, nedají na nás tito dopustit.

Nedovolte nudě, aby vám narušovala vztah – Jak se s partnerem zase začít bavit?


Do každého vztahu, který trvá delší dobu, obÄas nakoukne i nuda. Pokud ale chcete vztah udržovat stále žhavý, nudou se nesmíte nechat pohltit. 

Nedovolte nudÄ›, aby vám naruÅ¡ovala vztah – Jak se s partnerem zase zaÄít bavit? 

Když se do vztahu dostane nuda, Å¡eÄ a vÅ¡ednost, není to nikdy úplnÄ› ideální. Rodinný život, i když jsou v nÄ›m dÄ›ti a hromada povinností, by se nemÄ›l stát nudnou rutinou. Pak vám totiž nemusí vztah klapat ani v jiných oblastech, a pokud si s partnerem už nemáte ani o Äem povídat, je to zaÄátek konce. Proto se nenechte nudou nijak ovlivnit a zkuste si vztah zpestÅ™it. Bojujte proti nudÄ› a i z vÅ¡edních dnů si udÄ›lejte nevÅ¡ední. HlavnÄ› se spoleÄnÄ› bavte a to pořád. 

znuděná žena

Co se vrátit na zaÄátek? 

Pamatujete si na doby, kdy jste s partnerem zaÄínali? Jaké to bylo? JistÄ› to mezi vámi jiskÅ™ilo a neustále jste nÄ›co podnikali. A co dÄ›láte dneska? Už to zÅ™ejmÄ› není takové jako na zaÄátku. Pokud se i vy doma vymlouváte na dÄ›ti a na to, že už není tolik Äasu nebo prostÅ™edků, pÅ™estaňte to dÄ›lat. JistÄ› se dá najít cesta k tomu, jak spoleÄnÄ› zase trávit Äas a nÄ›kdy tÅ™eba jen ve dvou. Pokud potÅ™ebujete vztah oživit, je vhodné zkusit se vrátit na místo, kde jste kdysi zaÄínali, na místo, kde to mezi vámi nejvíce jiskÅ™ilo. SpoleÄnÄ› zavzpomínáte a zasmÄ›jete se. Možná se budete zase cítit mladší a urÄitÄ› vám to pomůže vztah zase maliÄko oživit. Vzpomeňte si i na maliÄkosti, na aktivity, které jste spoleÄnÄ› provádÄ›li. DÄ›lejte alespoň chvíli to, co vás kdysi těšilo. 

romantika ve dvou

Zkoušejte i nové věci

Vrátit se na samý zaÄátek je fajn, ale musíte zkouÅ¡et s partnerem i stále nové vÄ›ci, to vztah náramnÄ› oživí. Novinky můžete zkouÅ¡et v ložnici za zavÅ™enými dveÅ™mi, což nepochybnÄ› udÄ›lá taky své, ale zkuste se odvázat i jinde. Běžte tam, kde jste jeÅ¡tÄ› spolu nebyli, zkuste dÄ›lat vÄ›ci, co jste nikdy nedÄ›lali. Aby mÄ›l vztah stále potÅ™ebnou jiskru, je tÅ™eba umÄ›t Äas trávit jen ve dvou a pak taky spoleÄnÄ› s dÄ›tmi a rodinou. Pokud ale nemáte hlídání pro ratolesti, spoleÄnÄ› Äas budete muset trávit až po veÄerech. 

Tak rozbijte vÅ¡ednost tÅ™eba tím, že k oblíbenému filmu si dejte na jídlo nÄ›co, co běžnÄ› nejíte, Äas od Äasu nevaÅ™te, ale jídlo si objednejte a zahrajte si spoleÄnÄ› tÅ™eba nÄ›jakou hru nebo si dejte spoleÄnou koupel a zapalte svíÄky. 

You may also like...