Spokojenost zákazníků je krédem nás a našeho webu. A protože se snažíme, abychom uspokojili všechna přání našich klientů, nedají na nás tito dopustit.

Proč existuje rejstřík společenství vlastníků jednotek


Prakticky v každém paneláku najdeme SVJ. Jedná se o nástupce dřívějších bytových družstev, i když i ta stále ještě někde existují. Jejich výhodou je především to, že byty mohou být skutečně v soukromém vlastnictví jednotlivých majitelů. Ovšem jako každá právnická osoba, i tyto musí být evidovány. Nástrojem je v tomto případě rejstřík společenství vlastníků jednotek. Zde jsou uvedena veškerá SVJ, a pokud zakládáme nové, je naší povinností jej nahlásit, aby tam mohlo být zaneseno. Zde se nabízí otázka, proč byl vůbec tento systém evidence vytvořen. Je skutečně nutné společenství vlastníků jednotek evidovat? Koneckonců se starají především o společné prostory v domě a také o to, aby zde vše fungovalo tak, jak má, například plyn, topení a voda.

příprava na schůzi SVJ

Nesmíme však zapomínat, že se stále jedná o organizaci s vlastním příjmem. Jako taková musí odvádět daně a vést účetnictví, jako každá jiná právnická osoba. Jistě, případ SVJ je poněkud specifický, avšak základní pravidla stále platí. A stát si rozhodně chce pohlídat, aby mu neutekly žádné peníze. Také je nutné si uvědomit, že se tím zabraňuje podvodům i na jednotlivé členy. V případě, že například předseda zpronevěří peníze, je možné jej hnát k zodpovědnosti. To by nebylo možné, pokud by žádná evidence neexistovala, neboť by nebylo možné v podstatě nic dokázat.

v panelácích dnes najdeme převážně SVJ

Pomoci to může i lidem, hledajícím nové bydlení. Ti se z rejstříku mohou dozvědět alespoň něco o tom, jak ona konkrétní SVJ hospodaří a jak je na tom s fondem oprav. To může pomoci se rozhodnout, zda je pro nás tento konkrétní dům zrovna ten pravý.Je tedy pochopitelné, že evidence společenství vlastníků bytových jednotek je v dnešní době v podstatě nutností. A tento rejstřík je prozatím ten nejlepší způsob, který máme k dispozici. Rozhodně se tedy vyplatí do něj občas nahlédnout. Možná budete překvapeni, co se tam dozvíte.

You may also like...