Spokojenost zákazníků je krédem nás a našeho webu. A protože se snažíme, abychom uspokojili všechna přání našich klientů, nedají na nás tito dopustit.

Jsou lepší věci než poslouchat politiky


Copak si myslíte o politice? Já si popravdÄ› myslím o politice svoje. Každý má urÄitÄ› na to svoje názory. Každý má to svoje nálady. Každý si prostÄ› o tom myslím své. Já ze svého pohledu na to teda moc nejsem. PopravdÄ› se pÅ™iznám že já politiku ani moc nesleduju. Já asi mám troÅ¡ku jiné zájmy. Je nÄ›kdy lepší to ani asi neposlouchat, protože jak to ÄlovÄ›k zaÄne poslouchat, tak je to takové, že už mi z toho zaÄne bolet hlava. To radÅ¡i místo toho jdu nÄ›kam na zábavu nebo na diskotéku. PÅ™ipadá mi že to je pořád vÅ¡echno takové dokola, pořád tam nÄ›co Å™eší a je to takové prostÄ› že nezajímavé a nic moc mi to neříká. SamozÅ™ejmÄ› nÄ›kdo zase politiky sleduje opravdu. TÅ™eba od rána do veÄera a vÅ¡echno je to zajímá. SamozÅ™ejmÄ› každého baví nÄ›co.
 
Ruce
 
NÄ›koho baví politika, nÄ›koho baví hudba, nÄ›koho baví tanec, muzika a různé vÄ›ci. Každý je prostÄ› nÄ›jaká osobnost l, každý má jiné názory, plány a samozÅ™ejmÄ› každý ÄlovÄ›k je úplnÄ› jiný. A každý si to pÅ™edstavuje vÅ¡echno v životÄ› úplnÄ› jinak. Takže prostÄ› kdo má rád politiku, tak aÅ¥ se prostÄ› dívá na politiku, protože tÅ™eba to ÄlovÄ›ku i nÄ›co dá do budoucna, do života, ÄlovÄ›k se nÄ›co dozví. Myslím si že už hodnÄ› lidí na tu politiku nadává, že místo toho radÅ¡i opravdu dÄ›lají nÄ›co jiného. Ale je to prostÄ› každého vÄ›c, ale já popravdÄ› opravdu na tu politiku nejsem, moc o ni nevím, protože prostÄ› mÄ› to asi nic neříká. Spíš radÅ¡i jdu nÄ›co uvaÅ™it nebo jdu ven, postarám se o dÄ›ti.
 
Paní
 
 
SamozÅ™ejmÄ› si myslím že hlavnÄ› hodnÄ› důchodci sleduji politiku. Protože lidé v důchodu, ne že by nemÄ›li nÄ›co dÄ›lat ale prostÄ› už jsou takový že nevÄ›dí co by dÄ›lali a tÅ™eba ani už tolik nemůžou chodit nebo jsou unavení, tak prostÄ› koukají na ty politiky a je to pro nÄ› tÅ™eba i zajímavÄ›jší, než pro ÄlovÄ›ka, který opravdu musí chodit do práce, musí se postarat o dÄ›ti, o rodinu, musí postavit dům a je to takové vÅ¡echno složité. Takže prostÄ› o politice si každý myslí svoje a má na to svoje názory jak pozitiva tak negativa.

You may also like...