Spokojenost zákazníků je krédem nás a našeho webu. A protože se snažíme, abychom uspokojili všechna přání našich klientů, nedají na nás tito dopustit.

Co by mělo být na úvodní webové stránce


Dnes je již jasné, že se prakticky žádná firma dnes bez své vlastní internetové stránky neobejde. PrávÄ› zde totiž potenciální zákazníci hledají informace o firmÄ›, a podle ní si také dÄ›lají obrázek a rozhodují se, zda u ní nakoupí Äi nikoliv. Není tedy divu, že je důležité, aby na nich byly vÅ¡echny relevantní informace, a také aby dobÅ™e vypadala.

 

Zde je ovÅ¡em to, v Äem mnozí dÄ›lají hlavní chybu. Úvodní stránka jejich webu totiž mnohdy nevypadá ani zdaleka tak, jak by mÄ›la, a zákazníky spíše odrazuje. To platí zejména u menších podniků, které si nemohou dovolit vlastního webdesignéra, avÅ¡ak tento problém v menší míře najdeme v podstatÄ› vÅ¡ude. To pak snižuje firmám zisky, neboÅ¥ mnohem ménÄ› lidí bude pÅ™esvÄ›dÄeno, aby zde nakoupilo. A mnohdy zde vidíme stále stejné chyby.

 

firmy chtějí hlavně růst svých zisků

 

Tou asi nejběžnÄ›jší je to, že se ÄlovÄ›k snaží na úvodní stránku dát co nejvíce informací. Mnohdy zde uvede vÅ¡e, dokonce i vÄetnÄ› katalogu Äi ceníku. Tím pádem má vÅ¡ak zákazník problém najít to, co jej v tu chvíli zajímá. Pokud například hledá otevírací dobu urÄité poboÄky, nejspíše se nebude chtít prodírat ceníkem Äi historií podniku.

 

Proto je zde hlavním heslem kompartmentalizace, tedy rozdělení informací do různých složek. Pamatujme, že nemusíme vše na návštěvníka hned vychrlit. Mnohem lepší je praktický rozcestník, díky kterému se rychle dostaneme k tomu, co hledáme.

 

návrhy různých webových stránek

 

S tím pak souvisí i nepÅ™ehlednost stránky. Nesmíme zapomínat, že ji budou navÅ¡tÄ›vovat i laici. MÄ›la by proto být jednoduchá a srozumitelná, a to jak svým designem, tak i textem. MÄ›li bychom tedy v úvodu omezit na minimum například technické termíny, které valná Äást Å¡iroké veÅ™ejnosti nezná.

 

Pokud je tedy chceme zaujmout, musí náš web být již na úvodní stránce výrazný, avÅ¡ak zároveň struÄný, jasný a pÅ™ehledný. Tak pÅ™ilákáme skuteÄnÄ› nejvíc lidí, aby naÅ¡e produkty vyzkouÅ¡eli, což by mÄ›lo být hlavním cílem každého webu.