Spokojenost zákazníků je krédem nás a našeho webu. A protože se snažíme, abychom uspokojili všechna přání našich klientů, nedají na nás tito dopustit.

Čistá domácnost


Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k by chtÄ›l mít svou domácnost také nÄ›jak krásnÄ› upravenou. Například já osobnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit, kdyby tÅ™eba moje domácnost mÄ›la být taková různá. Jen tak napolo uklizená a nebo, aby tam byl nepořádek. Nemám vůbec ráda nepořádek. Proto jsem ráda, že i moje rodinná dbá na pořádek a na Äistotu, takže také v mytí podlahy a nebo ve vysávání podlah a koberců se vÅ¡ichni střídáme. Myslím si, že nejsem jediná, kdo chce mít domácnost opravdu hodnÄ› Äistou. Nebylo by od vÄ›ci, kdyby tÅ™eba také lidé dbali více na hygienu. Kolikrát jsem tÅ™eba byla u nÄ›jakých lidí na návÅ¡tÄ›vÄ›, kteří tÅ™eba mÄ›li opravdu plno zvířat a bylo jim úplnÄ› jedno, že tÅ™eba dÄ›lají nepořádek na zemi.

Pěkné doplňky v domácnosti.

A kolikrát jsem vidÄ›la, že jim tÅ™eba nÄ›jaké peÄivo nebo ovoce spadlo na zem a ani to neumyli a ihned to zaÄali konzumovat, abych se pÅ™iznala a bylo mi z toho nÄ›kdy úplnÄ› nevolno a Å¡patnÄ›. Nedokážu si pÅ™edstavit, že bych musela sníst jablko tÅ™eba od zvířecích chlupů. Opravdu říkám, že pÅ™esnÄ› takovouhle domácnost já bych osobnÄ› nechtÄ›la. A protože máme doma také koÄku a psa a také papouÅ¡ka, ta k samozÅ™ejmÄ› se to musí dvakrát více udržovat, tedy alespoň, kdo chce.

Mám ráda uklizenou domácnost.

A já chci! Opravdu si nepÅ™eji, aby mi tÅ™eba potom nÄ›kdo Å™ekl, že mám opravdu Å¡patnou domácnost, že tam mám nepořádek. Tohle by se mi opravdu vůbec nelíbilo, a proto jsem ráda, že u mÄ› je domácnost vždycky opravdu v naprosté ÄistotÄ›. Nedokáži si pÅ™edstavit, kdybych tam mÄ›la nepořádek. Navíc jeÅ¡tÄ› než jdu spát, tak chci mít vždycky vÅ¡echno uklizené. PÅ™ed spaním vždycky vÄ›tÅ¡inou umyji podlahu a nebo také hlavnÄ› nádobí. Já nemám ráda, když potom vstanu a chci si udÄ›lat kávu a je tam opravdu plno Å¡pinavého nádobí a nebo plný dÅ™ez, vÅ¡echno musí být opravdu uklizené a tohle se mi moc líbí. Nebo vy nemáte rádi uspořádaný a uklizený byt? 

You may also like...